ParkVliegbasisSoesterberg.nl
Bunker 500 stond in verbinding met het hoofdgebouw (gebouw 13). De bunker dateert uit de tijd van de Koude oorlog. De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische (Oostblok) en de kapitalistische (Westerse) wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. In tijd van oplopende spanning tussen Oost en West, of tijdens een daadwerkelijke oorlog, werkte de commandant van de vliegbasis en een deel van zijn staf in deze bunker. Ook de verkeersleiding had een ruimte met radarschermen en communicatiemiddelen in de bunker. De bunker was zo ontworpen en afgesloten van de buitenlucht dat men er voor langere tijd kon overleven. Een niet algemeen bekend gegeven is dat de Russische inlichtingen diensten tijdens de periode van de Koude Oorlog vlakbij de vliegbasis een luisterpost hadden. Dit was bekend bij de Nederlandse inlichtingendiensten en de leiding van de vliegbasis. Natuurlijk werd hiermee rekening gehouden in de communicatie.
Bunker 500
                  Sovjet propaganda poster uit 1939: “Lang leve de machtige luchtvaart van het socialistische land!”
De deels ontmantelde verkeersleidingradar in de bunker
Bunker 500
 Kaartenkamer met plattegrond van de vliegbasis
                                                                                        Informatie over de verborgen geschiedenis van de voormalige NAVO vliegbasis Soesterberg
De verkeersleidingradar in de bunker nog volledig operationeel.
ParkVliegbasisSoesterberg.nl
Bunker 500 stond in verbinding met het hoofdgebouw (gebouw 13). De bunker dateert uit de tijd van de Koude oorlog. De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische (Oostblok) en de kapitalistische (Westerse) wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. In tijd van oplopende spanning tussen Oost en West, of tijdens een daadwerkelijke oorlog, werkte de commandant van de vliegbasis en een deel van zijn staf in deze bunker. Ook de verkeersleiding had een ruimte met radarschermen en communicatiemiddelen in de bunker. De bunker was zo ontworpen en afgesloten van de buitenlucht dat men er voor langere tijd kon overleven. Een niet algemeen bekend gegeven is dat de Russische inlichtingen diensten tijdens de periode van de Koude Oorlog vlakbij de vliegbasis een luisterpost hadden. Dit was bekend bij de Nederlandse inlichtingendiensten en de leiding van de vliegbasis. Natuurlijk werd hiermee rekening gehouden in de communicatie.
Bunker 500
                  Sovjet propaganda poster uit 1939: “Lang leve de machtige luchtvaart van het socialistische land!”
De deels ontmantelde verkeersleidingradar in de bunker
Bunker 500
 Kaartenkamer met plattegrond van de vliegbasis
De verkeersleidingradar in de bunker nog volledig operationeel.
                                           Informatie over de verborgen geschiedenis van de voormalige NAVO vliegbasis Soesterberg